Utbrott av kaningulsot i ny skepnad kräver kompletterande vaccination

Efter förra årets utbrott av kaningulsot anordnade exotiska avdelningen vaccinationsdagar för att få ned priset för Er kaninägare. Nu har det gått 6 månader sedan första vaccinationsdagen och beroende på efterfrågan kommer vi att erbjuda ett par sådana tillfällen även under våren. Vår rekommendation är att fortsätta att vaccinera var 6:e månad så länge smittrycket är högt. Det går även bra att kombinera Filavac (mot gulsot typ 1 och typ 2) med vaccination mot kaninpest denna dag.  

 

 

 

Om vaccinering
Många tamkaniner är vaccinerade mot den mycket dödliga och smittsamma virussjukdomen kaningulsot (RHDV), som finns i södra Sverige sedan många år. Nu har en ny variant av viruset (RHDV2) snabbt spridit sig från Europa upp över Sverige. Denna nya variant är också mycket dödlig men resistent mot det traditionella vaccinet mot kaningulsot. Nya vaccin finns, men kräver licens och import. Vi har fått en sådan licens och en första leverans av vaccin från Frankrike, men efterfrågan på vaccinet är mycket högt från hela Europa och tillgången är därför fortfarande instabil. Vi rekommenderar att kaninägare ringer till oss för att boka tid för vaccination så snart som möjligt. 

Vad är kaningulsot?
Kaningulsot kallas också kaninhemorragisk sjukdom och orsakas av ett calicivirus. Den förekommer i södra Sverige upp till södra Uppland; i Europa och på flera andra kontinenter. Sjukdomen ger allvarliga leverskador, nästan alltid med dödlig utgång. Ofta avlider kaninen plötsligt, utan föregående symptom. Ibland ses blodigt sekret eller skum från nos och andra kroppsöppningar, kaninen kan ha hög feber (över 40 grader), ha svårt att andas eller uppvisa neurologiska störningar.  

Hur sprids kaningulsot?
På flera olika sätt: vid direktkontakt mellan djur (vilda eller tamkaniner), men också indirekt, via infekterat material som avföring, blod, saliv och urin. Insekter kan också sprida viruset och i många länder är sjukdomsutbrotten direkt relaterade till årstidsvariationer av mygg eller knott.

Eftersom viruset har mycket stark överlevnadsförmåga utanför värddjuren kan det lätt överföras av utrustning, färskt gräs, hö, foder, kläder och skor som är förorenade med till exempel avföring eller kaninhår. Kadaver från kaniner som dött av gulsot ute i fält kan vara smittbärande i mer än tre månader.

Vad är skillnaden på den gamla och nya varianten av kaningulsot?
RHDV1, den klassiska varianten, är så gott som alltid dödlig och ger ett mycket snabbt insjuknande. Eftersom smittade kaniner avlider så snabbt hinner ofta inte viruset spridas så långt, och smittospridningen har därför bromsats något. Kaninungar under 2 månaders ålder verkar vara resistenta och blir inte sjuka (men kan fortfarande vara smittobärare). Väl fungerande vaccin finns sedan länge mot RHDV1.

Den nya varianten (RHDV2) har i allmänhet ett mer utdraget sjukdomsförlopp, dödligheten kan vara något lägre och sjukdomen kan även ses hos unga kaniner mindre än fyra veckor gamla. Det innebär att fler kaniner överlever och kan fungera som smittspridare. Denna nya variant av viruset har därför hunnit spridas mycket snabbare. I vissa länder har den helt tagit över och RHDV1 påträffas sällan längre. Den nya virustypen har bekräftats hos vildkaniner från Skåne, Gotland, Öland och Stockholms län och hos tamkaniner från Göteborgsområdet och Enköpings kommun. Dessa fynd talar för att RHDV2 redan är spritt över olika delar av södra Sverige.

Är sjukdomen farligare nu än tidigare?
RHDV2 är i sig lite mindre dödlig än RHDV1, men dess smittspridning är lömskare eftersom fler till synes friska kaniner kan vara smittspridare. Vår viktigaste åtgärd för att stoppa sjukdomen är därför att vaccinera så många kaniner som möjligt, men innan denna åtgärd har fått full effekt krävs vaksamhet och försiktighet av djurägarna.

Hur kan jag skydda min kanin mot smitta?

  •  Undvik direktkontakt med både tamkaniner som inte har vaccinerats mot RHDV2 samt vilda kaniner
  •  Hämta inte in växtmaterial från naturen som kan vara smittat av vilda kaniner
  •  Om du vet att smittan finns i ditt område, försök även skydda kaninen från stickande insekter (t.ex med myggnät)
  •  Förhindra att vilda kaniner kommer in på områden där tamkaniner hålls
  •  Var mycket noggrann med din egen hygien då du har vistats på platser där vildkaniner kan ha befunnit sig. Byt kläder och skor samt tvätta händerna innan du hanterar tamkaniner. Viruset är mycket motståndskraftigt och kan överleva länge utanför ett värddjur. Till exempel kan det krävas att kläder tvättas i högre än 60 grader för att bli virusfria. Som desinfektionsmedel har föreslagits Virkon S eller 10% Klorin.
  • Vaccinera avelshonor innan säsongen börjar så att ungarna kan få antikroppar från mamman.

Min kanin är redan vaccinerad mot kaningulsot – behöver jag vaccinera igen?
Ja, eftersom det traditionella vaccinen mot kaningulsot, till exempel NobiVac Myxo-RHDV, inte skyddar mot den nya gulsotsvarianten RHDV2. Det nya vaccinet täcker dock bägge varianterna av gulsotsvirus. Däremot skyddar det nya vaccinet inte mot kaninpest (myxomatos), för detta behövs ett specifikt vaccin.

Är kaningulsot samma sak som kaninpest (myxomatos)?
Nej, de två sjukdomarna är orsakade av olika typer av virus, men vi har traditionellt vaccinerat mot RHDV1 och kaninpest samtidigt med ett kombinationsvaccin som heter NobiVac Myxo-RHDV. Kaninpest har ett långsammare sjukdomsförlopp och är mindre dödlig än kaningulsot, men är fortfarande en allvarlig sjukdom. Hotet från kaninpest har inte förändrats och kräver vaccination på samma sätt som tidigare. Skillnaden nu är att ett nytt vaccin krävs för att skydda mot den nya varianten av kaningulsot, RHDV2.

Är det säkert för min kanin att komma till Blå Stjärnan för vaccinering?
Det mycket komplicerade smittskyddsläget gör att vi inte kan tillämpa drop-in för kaniner för tillfället. Djursjukhuset Blå Stjärnan har lång erfarenhet av att hantera smittsamma sjukdomar, med väl etablerade rutiner, högt utbildad personal och anpassade lokaler för att undvika smittospridning (biosecurity). Vi gör allt vi kan för att förhindra smitta mellan patienter och det är därför relativt säkert att besöka djursjukhuset om man följer instruktionerna som personalen ger.

Hur bokar jag tid för vaccination av min kanin?
Vänligen ring 031-65 35 15 för att boka tid. 


Är gulsot det enda som kan leda till plötsligt dödsfall hos kaniner?
Tyvärr inte! Följande är exempel på tillstånd som kan leda till att kaniner dör mycket snabbt:
- Kaningulsot
- Magsäcksdillatation eller annat stopp i magtarmkanalen
- Bakterieöverväxt i tarmen på unga kaniner (enterotoxemi)
- Urinstopp
- Värmeslag
- Perforerande magsår
- Blodförgiftning pga bakterier (sepsis)
- Förgiftningar allmänt
- Hjärtsvikt
Utmaningen för vårdinrättningar ligger naturligtvis att göra skillnad på dessa tillstånd så att rätt åtgärd och behandling kan sättas in.

Skriven 2016-08-25 Senast uppdaterad 2017-05-16