Torkel Falk

Befattning: Veterinär

Bakgrund:

Torkel blev Legitimerad Veterinär 1988 och har sedan 1990 arbetar med speciell inriktning på kardiologi (läran om hjärtats sjukdomar och fysiologi) och invärtesmedicin. Han är Steg II- specialist i kardiologi och har sen 2002 innehaft en deltidstjänst vid Köpenhamns Universitet, Institut för basal husdjursvetenskap, tidigare KVL eller med andra ord Danmarks Veterinärhögskola. I februari 2008 försvarade han sin avhandling ”Canine Arteriosclerosis, Occurance and Importance” vid ovan nämnda institution. Under många år arbetade han på Djursjukhuset i Helsingborg men har under de senaste åren arbetat på Smådjurskliniken Din Veterinär i Helsingborg.

Målsättningen med Torkels arbete i Göteborg är att förstärka kardiologi och invärtesmedicin, samt utveckla arbetet med klinisk forskning och i samarbete med veterinär Björn Åblad, skapa ett kardiologiskt center vid Blå Stjärnans Djursjukhus.

Öppna föreläsningar

För närvarande finns det inga aktuella aktiviteter.

Klicka här för att lista avslutade aktiviteter

Cat Friendly Clinic