Torkel Falk

Befattning: Veterinär

Bakgrund:

Torkel blev Legitimerad Veterinär 1988 och har sedan 1990 arbetar med speciell inriktning på kardiologi (läran om hjärtats sjukdomar och fysiologi) och invärtesmedicin. Han är Steg II- specialist i kardiologi och har sen 2002 innehaft en deltidstjänst vid Köpenhamns Universitet, Institut för basal husdjursvetenskap, tidigare KVL eller med andra ord Danmarks Veterinärhögskola. I februari 2008 försvarade han sin avhandling ”Canine Arteriosclerosis, Occurance and Importance” vid ovan nämnda institution. Under många år arbetade han på Djursjukhuset i Helsingborg men har under de senaste åren arbetat på Smådjurskliniken Din Veterinär i Helsingborg.

Målsättningen med Torkels arbete i Göteborg är att förstärka kardiologi och invärtesmedicin, samt utveckla arbetet med klinisk forskning och i samarbete med veterinär Björn Åblad, skapa ett kardiologiskt center vid Blå Stjärnans Djursjukhus.

Cat Friendly Clinic