Hur blir min katt blodgivare?

Hund och katt kan inte donera blod till varandra, därför behöver man separata blodbanker. Respektive djurslag har dessutom flera olika blodgrupper. Katt- och hundblodgivare donerar blod tre till fyra gånger per år, men mängden skiljer sig.

 

Så här går det till

Innan en katt blir blodgivare kallas djuret och dess ägare till ett första veterinärbesök för undersökning och blodprov. Vi gör även en ultraljudsundersökning av hjärtat. Detta för att se så att katten är frisk, inte har några smittsamma sjukdomar, samt för att se så att den klarar av den påfrestning som en blodtappning kan medföra. Inför varje blodtappning tar man sedan om vissa blodvärden.

Katten sövs skonsamt ner inför blodtappningen, läggs på sidan och tappas på 50-55 ml blod ur halsvenen. Under tappningen ges katten vätska i form av dropp. Därefter får katten vakna upp lugnt och stillsamt medan vi förbereder en skål med favoritmaten.

Katter har tre olika blodgrupper; A, B och AB. A är vanligast. B är något mer ovanlig men hittas bland annat hos raserna Brittisk korthår och Devon Rex. AB är mycket ovanlig och hittas bara hos cirka 1-2% av alla katter. Då katter inte kan ta emot en tranfusion från en annan blodgrupp än sin egen eftersöker vi givare med alla blodgrupper.

 

Kriterier för katt

  • Katten skall vara mellan 1-5 år
  • Den skall väga minst 4,5 kg
  • Katten skall vara vaccinerad mot kattpest och kattsnuva
  • Katten får själv inte ha mottagit en blodtransfusion
  • Katten får inte vara importerad eller ha rest utanför Norden
  • Den skall vara lugn och lätthanterad
  • Den skall vara en innekatt (delvis utevistelse i koppel är OK)
  • Honkatter får inte ha fött ungar


Är du intresserad av att anmäla din katt som blodgivare, anmäl dig här.

Skriven 2016-06-20 Senast uppdaterad 2020-09-30
-->