Injektions-associerade tumörer hos katt

Katter kan till följd av injektioner, ibland drabbas av tumörsjukdomar (sarkom) i huden och dess underliggande vävnad. 

Det har framförallt visat sig kunna uppstår efter vissa vaccinationer (såsom rabies- och FeLV-vaccinationer), men alla vaccinationer och läkemedelsinjektioner under hud eller i muskulatur kan leda till dessa tumörer. Det är generellt sett dock ingen stor risk för utvecklandet av tumörsjukdomar efter injektion. Och det är nästan alltid så att vinsten av injektionerna/vaccinationerna klart överväger risken för utvecklandet av tumörsjukdom. Det är också så att dessa typer av tumör även kan uppstå spontant, utan att man har givit katten någon vaccination eller injektion. Dock är de injektions-associerade sarkomen mer aggressiva än de icke injektions-associerade. Tiden från injektion till utvecklandet av tumör kan vara allt ifrån några veckor till många år. Varför tumörerna uppkommer vet man inte helt säkert, men man tror att det har att göra med den inflammation som blir efter injektionen och att kattens immunförsvar överreagerar.

Om man upptäcker en knöl på sin katt, så bör man kontakta en veterinär för vidare undersökning och provtagning. Och om knölen sitter på ett ställe där katten har fått en vaccination eller en injektion, så bör man ha injektions-associerat sarkom i åtanke.

Behandlingen är mycket omfattande kirurgi i kombination med strålning och ibland även cytostatika. Överlevnaden är god, om man kan behandla i ett tidigt stadie. Ju större tumören är, desto sämre är prognosen, då det är svårare att uppnå fria marginaler vid operation. Det är också så att man har bäst chans om man kan operera bort allt i en operation. Dvs om man måste upprepa operationen (pga att man inte har fått bort allt på en gång), så är prognosen sämre. Därför är det viktigt att man kan planera kirurgin, strålningen och cytostatikabehandlingen innan man drar igång behandlingen (exempelvis med hjälp av datortomografi) och att man har en mycket erfaren kirurg som opererar.

 

Skriven 2016-07-03 Senast uppdaterad 2017-08-09
-->