Parasiter

Löss

Löss förekommer framför allt på hund och ser ut som en minimal fästing bara 1-2 mm stor. Man finner den framför allt runt ögon och öron, där den sitter stilla och suger blod. På katt är löss mycket ovanligt.

Katter har pälsätande löss, som kan finnas över hela kroppen men tydligast på ryggen. Med tanke på att katten är ett mycket renligt djur, som ständigt slickar sig, ses löss framför allt på katter, som farit illa en längre tid t ex varit bortsprungna eller blivit instängda någonstans.

Symptom
Hunden kan uppvisa lindrig klåda runt öron och i ljumskar, vilken kan ha pågått i veckor till månader. Ibland ses krypningar utefter ryggen vid beröring och pälsen kan vara mjälligare än normalt. Inga hudförändringar i form av utslag eller finnar ses.

Behandling
Schampo som innehåller pyrethrin finns i vår butik. Behandla 3 gånger med 1 veckas intervall. Var noga med att huvudet blir behandlat och låt schampot verka i minst 15 minuter innan det sköljs av, annars hinner inte lössen dö!

Smittar mellan hundar respektive mellan katter men smittar inte från hund till katt eller tvärtom. Kan inte smitta till människa. Alla hundar eller katter i nära kontakt skall behandlas samtidigt.

Alternativ: Sebacil® (receptbelagt) 2 gånger med 2 veckors intervall (hund), Exspot® 2 gånger med 2 veckors mellanrum (hund).
Använd INTE Exspot® på katt, giftigt!

 

Loppor

Kattloppan förekommer framför allt i södra Sverige (Skåne, Blekinge, Småland, Halland). Loppan är 2-5 mm stor, brun, glänsande och mycket rörlig och ses framför allt utefter rygg och buk.

De flesta stadierna av loppan (95 %) finns i miljön, dvs i hemmet, där ägg, larver och puppor frodas. För varje loppa, som finns på värddjuret, kan det finnas 100-tals ägg, larver och puppor i omgivningen.

Symptom
En allergisk reaktion mot allergisubstanser i loppans saliv orsakar oftast en kraftig klåda framför allt utefter rygg och svansfäste. Håravfall och mjäll pågrund av klåda och inflammation är också vanligt.

Diagnos
Påvisa lopporna eller kamma ländryggen över ett vitt papper för att påvisa loppavföring. Vid tillsats av vatten färgas pappret rött pga att avföringen nästan uteslutande består av blod, som loppan sugit från värddjuret.

Behandling
Antiparasitära schampon, som dödar den vuxna loppan på djuret räcker inte, då de flesta loppstadier finns i omgivningen, varför behandling av miljön är viktigast!

1. Program® (receptfritt), tabletter för hund och mixtur för katt. Preparatet påverkar ägg och larvstadier genom att förstöra parasitens yttre skelett och göra den känslig för uttorkning, varvid den dör. Program® skall alltid ges med mat.
2. Program® skall kombineras med ett spot-on preparat, som tar de vuxna lopporna på värddjuret t ex Advantage®, Exspot® eller Frontline® (receptfria preparat).

Obs! Använd INTE Exspot® på katt, giftigt!

Alla hundar och katter i direktkontakt skall behandlas parallellt, då lopporna lätt överförs från katt till hund och vice versa. Kan ge röda, kliande utslag på människa, som försvinner spontant om djuret behandlas.

Den vanligaste orsaken till loppbett på människa är att katten/hunden drar in fågelloppor. Detta ses framför allt på våren innan flyttfåglarna kommit tillbaka och på hösten, då de gett sig iväg igen. Fågellopporna är då utan värddjur och följer gärna med katten/hunden in.

Tänk på att alltid artbestämma loppan, då fågel-, igelkott- och råttloppor inte påverkas av att vi sanerar hemmet. Dessa kan inte behandlas med Program®, men hundar och katter kan hindras att dra in loppor i lägenheten genom att lokalbehandlas enligt ovan. Det är bara kattloppan, som kan orsaka klåda hos katt och hund och som kan föröka sig i hemmet. Hundloppa är ytterst sällsynt i Sverige men kan eventuellt öka i samband med nya införselsbestämmelser.

 

Mjällkvalster

Mjällkvalster är ovanligt. Mjällkvalstret är ca 0,4 mm stort och precis på gränsen för vad ett normalt öga kan se. Kvalstren är vita- ljusgula och ser ut som rörliga mjäll. Man finner dem framför allt på ryggen. Cheyletiella förekommer hos hund, katt och kanin. Den är inte strikt artspecifik utan kan vid behov föröka sig på vilket som helst av de tre värddjuren.

Symptom
Lindrig eller ingen klåda, ökad mjällbildning på ryggen. Mjällkvalster ses framför allt i katterier med perserkatter. Långhåriga katter har svårare att hålla pälsen ren än korthårskatter. Kan ge röda, kliande utslag på människa, vilka försvinner spontant då djuret behandlas.

Behandling
Enstaka djur går bra att behandla med schampo innehållande pyrethrin 3-6 ggr med en veckas intervall. Glöm inte ansiktet. Låt schampot verka i minst 15 minuter. Alternativ är Frontline® spot-on eller spray varannan vecka i tre månader  (OBS ej kanin, se mer info nedan). I hushåll med flera hundar eller katter med misstanke på mjällkvalster skall djuren till veterinär, innan de påbörjar någon behandling. Dessa hushåll, framför allt uppfödare, behöver ett långsiktigt upplagt antiparasitärt program, som även inbegriper miljön.

Då smitta sker mellan katt, hund och kanin skall alla djur i direktkontakt behandlas samtidigt. OBS! Frontline är toxiskt för kaniner så de måste behandlas med annat medel rekommenderat av veterinär.

 

Rävskabb

Rävskabb förekommer i hela Sverige. Ses hos räv, varg och hund. Kvalstret, som är ett spindeldjur är 0,2 mm stort och är inte synligt för blotta ögat. Honan borrar gångar i överhudens djupare del, där hon lägger sina ägg. Den kraftiga klåda, som uppkommer i samband med rävskabb, beror i första hand på en allergisk reaktion mot kvalstret och dess avföring. Smitta sker framför allt indirekt från skog till hund mera sällan direkt från hund till hund. Skabbdjur från räv, som kliat sig mot träd eller liknande överförs till hund, som nyfiket luktar på trädet eller legan. Hunden visar vanligen symtom efter 3-4 veckor.

Kvalstret kan i sällsynta fall överföras till människa och ge "skenskabb". Härvid ses små röda, kliande utslag på områden, som är i direktkontakt med hunden som bröst, mage, armar och ben. I regel avläker förändringarna på människa spontant, då djuret behandlas.

Symptom
Kraftig klåda relativt kort tid = några veckor. Framför allt kliar hunden sig på öron, ben och bröst. Röda utslag på bröstet och skorpor på öronkanter kan ses.

Diagnos
Ofta ses klådreflex (bakbenet kliar i luften), då man kliar på bröstets undersida. Skrapprov för mikroskopering är ett snabbt sätt att ställa diagnos, men man hittar inte alltid skabbdjur, då det behövs få kvalster för att åstadkomma en kraftig klåda. Viktigt är att hunden inte är nybadad inför besöket, då man annars kan missa att finna kvalstren. Blodprov för att påvisa antikroppar mot rävskabb har mycket hög tillförlitlighet, men det krävs att sjukdomen pågått i 2-3 veckor.

Behandling
Inget receptfritt preparat tar rävskabb. Behandlla med Stronghold® (receptbelagt) tre gånger med två veckors intervall. Alla hundar i direktkontakt skall behandlas samtidigt.

 

Demodex (Hårsäckskvalster)

Demodexkvalstret är inte synligt för blotta ögat (0,2 mm). Det är cigarrformat med förkrympta ben. Det finns flera varianter men vanligen finner man den typ som ses på bilden.

Enstaka kvalster finns normalt i hårsäckarna hos de flesta arter inklusive människa. Kvalstret överförs från tik till valp under de första levnadsdagarna genom direktkontakt vid digivningen. Därefter överförs under normala omständigheter demodex inte från hund till hund. Hela livscykeln försiggår i hårsäcken, där kvalstret lever av talg, epitel och keratin. Utanför värddjuret dör kvalstret på någon timma.

Eftersom demodex lever i hårsäckarna orsakar de en inflammation i hårsäcken varvid hårstrået ramlar ut och kliniskt ses som hårlösa fläckar. Detta ses framför allt på unga hundar i puberteten. Mycket ovanligt på katt.

 

Fästingar

Fästingangrepp på hund kan förebyggas med Exspot® spot-on, Frontline® spot-on/spray en gång/månad eller Scalibor® halsband en gång/säsong (receptfria preparat). Till katt kan Frontline® spot-on, Frontline® spray eller Tiguspray® användas. Om Du använder spray, så spraya mothårs framför allt huvud, hals och nacke varannan vecka. Katter avskyr ofta sprayljudet, då kan man spraya på en plasthandske och massera in lösningen i kattens päls.

Som förebyggande mot fästingar och loppar finns även receptbelagda preparat som Nexgard® och Bravecto®. 

Skriven 2016-06-29 Senast uppdaterad 2016-07-06
-->