Veterinary Technician Specialist

Vi gratulerar vår leg. djursjukskötare Ellen Lundquister Udd som nu blivit Veterinary Technician Specialist in Emergency and Critical care.

Ellen är examinerad i USA då det inte finns motsvarande specialistutbildning i Sverige.

Hon har jobbat hos oss på Blå Stjärnans Djursjukhus sedan 2004 och har ett stort engagemang för de allra sjukaste djuren. Ellen jobbar på vår akut- och intensivvårdsavdelning och jobbar även med kattblodbanken. Stort grattis Ellen!

Skriven 2016-11-01 Senast uppdaterad 2017-02-21