Förgiftningar

Alger
Djur som dricker ur sjöar och vattendrag med höga halter av algtoxiner från blågröna alger riskerar att bli sjuka.  Det är svårt att förutse hur mycket vatten som är skadligt då det varierar kraftigt beroende på vilka blågröna alger som blommar och hur mycket toxin som produceras för tillfället. 
Störst risk löper de hundar som badar ofta och länge och som gärna dricker av vattnet. Symptom på förgiftning är kräkningar, fradga, diarré, ostadig gång, klåda och irriterade ögon. 

Åtgärd: Skölj päls och ögon noga med rent vatten.
Kontakta veterinär om din hund inte mår bra efter att ha badat i algrikt vatten.

 

Bulldeg
Deg jäser i magen och kan vara livshotande. Jäsningen leder till en bildning av alkohol och hunden kan uppvisa symtom på alkoholpåverkan (blir onykter).
Kontakta veterinär om din hund fått i sig bulldeg!

 

Choklad
Choklad med hög kakaohalt kan orsaka förgiftning hos djur. Kakao innehåller bl.a. ämnet teobromin som många djurslag är känsliga mot. Hundar och katter verkar vara extra känsliga. 
Vanliga symptom vid förgiftning är kräkningar, buksmärtor, törst, inkontinens, skakighet, rastlöshet, riklig salivering och hjärtklappning. 
Symptomen uppstår i regel efter 4–24 timmar och kan vara allvarliga beroende på hur mycket choklad som konsumerats.

 

Glykolförgiftning
Vintertid måste man se upp med läckande bilar och se till att hunden inte slickar i sig den söta glykolen på gator och parkeringar, då det kan leda till förgiftning med svåra njurskador som följd. Det behövs inte särskilt mycket glykol för att hunden skall bli dålig och det är mycket viktigt att den får snabb vård. Symtomen kan visa sig från 30 minuter till 12 timmar efter det att hunden fått i sig glykol. De första tecknen är att hunden blir väldigt törstig, kissar mycket, blir vinglig och kräks.

 

Läkemedel
Många läkemedel kan orsaka allvarlig förgiftning hos hund. Det kan bero på att hundar är mer känsliga för vissa substanser men ofta beror det på att tabletterna är anpassade till människors vikt.
Ring alltid till veterinär och rådfråga om din hund fått i sig medicin avsedd för människa. 

 

Lök
Lök är giftigt för många djurarter. Hundar är mycket känsliga. Symtomen uppkommer 1–5 dagar efter intag. Lökförgiftning kan ge blodbrist.
Kontakta veterinär om din hund har fått i sig lök.

 

Russin och vindruvor
Russin och vindruvor kan ge akut njursvikt. Olika individer är olika känsliga. Symptom ses inom 2–48 timmar, vanligast är kräkningar, diarré, buksmärtor, trötthet och ökad törst. Vinglighet kan komma ca 5 dagar efter intag.
Kontakta veterinär om din hund har ätit russin eller vindruvor.

 

Råttgift
Råttgift utgör en risk för husdjur, både som utlagt bete och vid förtäring direkt ur förpackningen. Ibland kan ditt djur även få i sig råttgift genom sekundärförgiftning, till exempel om din hund får i sig en råtta som ätit råttgift. 
Symptom: Blödningar uppkommer i regel 1–3 dagar efter förtäring av dessa preparat. Symptomen beror på var blödningen är lokaliserad och hur stor den är. Det kan bli allt ifrån blåmärken och små blödningar från slemhinnor i nos, munhåla och svalg, blod i avföring och urin till massiva blödningar i inre organ. Vid blödning i en led kan hälta och smärta uppstå. Livshotande tillstånd kan uppstå.
Kontakta veterinär om din hund har fått i sig lök.

 

Saltförgiftning
En del hundar som badar i saltvatten, dricker också vattnet. Vid stort vattenintag kan de drabbas av saltförgiftning. Hunden kan också förgiftas om den får i sig trolldeg eller vägsalt.
Symptomen kan vara kräkningar, salivering, diarré, dämpat allmäntillstånd samt kramper och koma. 
Om förgiftningen är orsakad av att hunden har druckit saltvatten vid bad kan man som första åtgärd ta bort mat och vatten under ett par timmar så magen får vila sig. Om hunden då fortsätter att kräkas eller om den blir allmänt dålig, bör man uppsöka veterinär. 

 

Xylitolförgiftning
Hundar och katter tål inte xylitol. Xylitol är vanligt förekommande sötningsmedel i tuggummi, godis, sylt, läkemedel etc. Xylitol ger akut lågt blodsocker och även leverskador. Symptom som kräkning sker vanligen 30–60 minuter efter intag. Symptom på lågt blodsocker är trötthet, vinglighet, oro, onormal hunger, koma eller kramper.

 
 

 

 

-->