Förgiftningar och faror

Ben
Katter bör inte matas med kotlett-, fisk- eller fågelben. Benen är vassa och kan fastna i matstrupe och tarm.

 

Blommor
Många krukväxter eller snittblommor är giftiga eller har irriterande växtsaft. Det är ganska ovanligt att katter blir förgiftade av växter, men det förekommer. Ställ därför giftiga växter på en plats där katten inte kan nå dem.

Kontakta veterinär om din katt visar tecken på förgiftning – dreglar, kräks eller har diarré.

Krukväxter
Giftiga:

Julros
Oleander
Änglatrumpet

Mindre giftiga:
Amaryllis
Azalea
Cyklamen
Hortensia
Hyacint
Korallbär
Liljeväxter

Snittblommor
Giftiga:

Ginst
Liljekonvalj
Liljor

Mindre giftiga:
Amaryllis
Anemon
Iris
Mistel
Påsklilja
Vallmo

Irriterande växtsaft:
Flitiga Lisa
Fredskalla
Gullranka
Julstjärna
Prickblad
Rosenkalla

För att motverka att katten äter på giftiga krukväxter ska man se till att den alltid har tillgång till friskt kattgräs eller en ampellilja som den kan få äta på. Ampelliljan är ofarlig för katten.

 

Choklad
Choklad med hög kakaohalt kan orsaka förgiftning hos djur. Kakao innehåller ämnet teobromin som många djur är känsliga mot. Katter och hundar verkar vara extra känsliga. 

Symptom:
Kräkningar, buksmärtor, törst, inkontinens, skakighet, rastlöshet, riklig salivering och hjärtklappning. Symptomen uppstår i regel efter 4–24 timmar och kan vara allvarliga beroende på hur mycket choklad som konsumerats.

Kontakta veterinär om din katt visar tecken på riklig salivering, kräkningar, skakighet eller hjärtklappning. 

 

Glykol
Vintertid måste man se upp med läckande bilar och se till att katten inte slickar i sig den söta glykolen på gator, parkeringar, eller kring verkstäder, eftersom det kan leda till förgiftning med svåra njurskador som följd. Det behövs inte särskilt mycket glykol för att katten ska bli dålig och det är mycket viktigt att den får snabb vård. 

Symptom:
De första tecknen är att katten blir väldigt törstig, kissar mycket, blir vinglig och kräks. Efter ett dygn upphör njurarna att fungera. Katten slutar kissa, kräks och blir allt sämre. Symptomen kan visa sig från 30 minuter till 12 timmar efter det att katten fått i sig glykol. Det kan vara svårt att veta om det är glykol katten har fått i sig, eftersom sympto-men liknar vilken kraftig njurskada som helst. Diagnos ställs med hjälp av blod- och urinprov.

Kontakta veterinär om din katt druckit glykol eller har symptom på glykolförgiftning utan känd förtäring.

 

Råttgift
Råttgift utgör en risk för husdjur, både som utlagt bete och vid förtäring direkt ur förpackningen. 

Symptom:
Blödningar uppkommer i regel 1–3 dagar efter förtäring. Symptomen beror på var blödningen är lokaliserad och hur stor den är. Det kan bli allt ifrån blåmärken och små blödningar från slemhinnor i nos, munhåla och svalg, blod i avföring och urin till massiva blödningar i inre organ. Vid blödning i en led kan hälta och smärta uppstå. Livshotande tillstånd kan uppkomma. 

Kontakta veterinär om du misstänker att din katt ätit råttgift eller har symptom. Om du har möjlighet, ta gärna med förpackningen med råttgift. Det finns vissa skillnader mellan olika råttgift och det är viktigt att veta vilket råttgift din katt fått i sig.  

 

Xylitol
Katter och hundar tål inte xylitol. Xylitol är ett vanligt förekommande sötningsmedel i tuggummi, godis, sylt, läkemedel etc. Xylitol ger akut lågt blodsocker och även leverskador. 

Symptom:
Katten kräks vanligen 30–60 minuter efter intag. Symptom på lågt blodsocker är trötthet, vinglighet, oro, onormal hunger, koma eller kramper. 

Kontakta veterinär om du misstänker att din katt ätit xylitol eller har symptom.

-->