I naturen

Fästingar
Det är sällan katter blir sjuka av fästingbett men anaplasmos (fästingfeber) förekommer. Bakterierna finns i fästingens mag- och tarmkanal och kräks upp av fästingen då den sugit blod i cirka ett dygn. Därför är det bra att se över sin katt dagligen och direkt ta bort de fästingar man ser. Använd fästingplockare eller pincett. Kläm inte på fästingens bakkropp. Försök få bort hela fästingen. Om en del av fästingen blir kvar, kan det eventuellt bli en lokal liten svullnad, som en böld eller finne. Tvätta med jodopax eller klorhexidin och håll såret rent. En  irritation där fästingen suttit läker fort, det räcker med vanlig sårtvätt med milt desinfektionsmedel. En katt som drabbas av anaplasmos kan bli slö, aptitlös, få feber och ont i lederna. Detta kan visa sig från några veckor upp till flera månader efter själva fästingbettet. 

För att skydda din katt mot fästingar kan du använda ”Frontline vet” som finns på apoteket. 
OBS! Fästingmedlet ”Exspot” till hund ska INTE användas på katt då det riskerar att ge en livshotande förgiftning.

Kontakta veterinär om din katt har blivit fästingbiten och drabbats av ett eller flera symptom.
 
 
Geting- och bistick
Geting- och bistick kan göra ont. Även här kan man se en svullnad på stickstället men den är oftast mindre än vid ett ormbett. Smärtan kan lindras med kallt vatten. Om katten blivit utsatt för en stor mängd geting- eller bistick kan den bli mycket dålig och behöva snabb veterinärvård. Håll din katt under uppsikt närmaste timmen. 
 
Kontakta veterinär om du misstänker eller vet att din katt har blivit biten och kattens allmäntillstånd blir sämre.
 
 
Loppor
Kattloppor går på både hund och katt och ger kraftig klåda, framför allt på rygg och svansfäste. Angripna djur behandlas med tabletter. Loppor från andra djurslag (fågel, råtta, igelkott, mm.) ger inte besvär hos hund eller katt men kan ge kliande utslag hos människor. Man kan tillfälligt hålla dessa loppor borta med samma medel som används mot fästingar, men katter går ofta tillbaka till rått- eller fågelboet och får nya loppor.

Kontakta veterinär om du upptäcker loppor på din katt. Du kan lämna in en loppa till oss på Blå Stjärnans Djursjukhus för artbestämning.
 
 
Ormbett
Huggormens gift är farligt, även för katter. Ormbett kan ge njur- och leverpåverkan, hjärtrytmstörningar och i sällsynta fall allvarlig allergisk reaktion. Katter är ofta relativt obesvärade, även om man kan se en ordentlig svullnad på bettstället. Håll katten så stilla som möjligt för att begränsa giftets spridning.

Kontakta veterinär om du misstänker eller vet att din katt har blivit biten och har en ordentlig svullnad på bettstället.
 
 
Paddor
Paddor innehåller ett gift som stimulerar salivavsöndring. En katt som biter i en padda börjar salivera kraftigt. Giftet är i övrigt ofarligt och efter cirka ett dygn upphör den kraftiga saliveringen.
 
 
 

 

-->