Sjukdomar

Du kan vaccinera din katt mot flera smittsamma sjukdomar som t ex kattsnuva, kattpest, kattleukos, klamydia och rabies. Det går däremot inte att vaccinera mot Felin infektiös peritonit (FIP). Vi på Blå Stjärnans Djursjukhus rekommenderar att du vaccinerar din katt med jämna mellanrum för att behålla skyddet.
 

Kattsnuva
Det finns två typer av kattsnuva. 

Symptom:
Snuva, feber, sår på tungan, dålig aptit, avmagring och dåligt allmän-tillstånd. Vi på Blå Stjärnans Djursjukhus rekommenderar att du vaccinerar din katt mot kattsnuva årligen.

Kontakta veterinär:

 • om din katt är avmagrad och har dåligt allmäntillstånd
 • om din katt har sår på tungan
 • om din katt har snuva och feber

 

Kräkning och diarré
Mag- och tarmproblem, vare sig det gäller kräkning, diarré eller förstoppning, har en tendens att bli långvariga eller kroniska hos katter. Kräkningar och/eller diarré kan bero på många olika saker som t ex virus, bakterier, parasiter, främmande föremål, överkänslighet eller allergi mot foder. De kan också bero på sjukdomar i andra organ såsom lever, njurar, bukspottskörtel eller sköldkörtel.

Dietråd:

 • Börja med svält, dvs ingen fast föda i ca 6–12 timmar, för att lugna magen. Ge vatten att dricka. Om katten kräks, ge varken vatten eller mat de första 6 timmarna. Efter 6–12 timmar kan diet-mat ges. Börja med att ge små mål, ca 1 tsk, 6–8 gånger/dag. Öka successivt till normal mängd inom 3–4 dagar. Håll diet i minst 7 dagar.
 • Om kattens mage har fungerat bra på dieten, övergå gradvis till normal kost.
 
Kontakta veterinär:
 • om din katt är allmänt dålig
 • om kräkningarna inte upphör inom några timmar trots att din katt inte fått något att äta eller dricka
 • om diarrén inte ger med sig inom 3 dagar
 
 
Kattpest
Kattpest är en mycket allvarlig sjukdom och nästan alla katter som drabbas dör. 
 
Symptom:
Diarré, kräkningar och feber. Vi på Blå Stjärnans Djursjukhus rekommenderar att du vaccinerar din katt mot kattpest årligen.
 
Kontakta veterinär om din katt har diarré, kräkningar och feber.
 
 
Urinvägsproblem
Symptom från de nedre urinvägarna hos katt – Feline Lower Urinary Tract Disease (FLUTD) – är mycket vanliga och inkluderar blod i urinen, urinträngningar, ökad urineringsfrekvens samt stopp i urinröret. Bakom dessa symptom ligger en inflammation som kan utlösas av stress och/eller lokala faktorer, t ex i urinblåsan. Andra orsaker kan vara infektion, urinstenar, urinpluggar och tumörer. Ofta är det svårt att hitta rätt orsak till symptomen, även om de är mycket påtagliga.
 
Kontakta veterinär:
 • om din katt urinerar på ovanliga ställen
 • går till lådan med kattsand ovanligt ofta
 • skriker eller spänner sig när den urinerar (det ser ut som om katten har förstoppning)
 • har blod i urinen
 • är slö, kräks eller vägrar äta

 

-->