Föreläsare

Ingibjörg Jonsdottir

Prof. Institutionen för stressmedicin

Barbara Oakley

Dr. PhD

Jill Maddison

Dr., Phd, DVM, Prof. Royal Veterinary College

Roeland Wessels

DVM, Veterinary communication adviser
-->