Föreläsare

Ingibjörg Jonsdottir

Prof. Institutionen för stressmedicin

Barbara Oakley

Dr. PhD

Jill Maddison

Dr., Phd, DVM, Prof. Royal Veterinary College

Roeland Wessels

DVM, Veterinary communication adviser

Steven de Decker

DVM, PhD, DECVN