Om Blå Stjärnan

 

Vi tar emot mer än 42 000 besök varje år och har, utöver specialistkompetens inom hundens och kattens sjukdomar, även spetskompetens inom bland annat kirurgi, invärtesmedicin, akut- och intensivvård, ortopedi, odontologi, oftalmologi, bilddiagnostik, dermatologi, kardiologi, neurologi, internmedicin och intensivvård. Vi är dessutom unika med vår kompetens inom exotiska smådjur och gnagare.

Blå Stjärnans Djursjukhus är ett non-profit företag och drivs inte av vinstintresse utan av ett engagemang för djur och deras ägare. Djursjukhuset är ett helägt dotterbolag till stiftelsen Svenska Blå Stjärnan i Västra Götaland och all vinst återinvesteras i ny utrustning, bättre lokaler och vidareutbildning av vår personal. Utöver att vara ett djursjukhus är vi även ett lärcentrum och utbildar såväl egen personal som andra yrkesverksamma veterinärer, leg djursjukskötare och djurvårdare.

 

Korta fakta

Antal anställda 200+
Grundat år 1933
Ägare

Stifltelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Västra Götaland

Antal besök 42 000 per år

 

-->