Remisspatient

Många av våra patienter kommer till oss på remiss från andra kliniker, antingen för att det krävs specialkompetens eller för att den remitterande kliniken har fullt eller stänger för dagen. Djur från hela landet är välkomna.

Blir ditt husdjur remitterat till Blå Stjärnan försöker vi ringa upp dig så fort vi mottagit remissen. Ibland behöver vi prata om bokningen med veterinären först, då kan det hända att det dröjer lite innan vi tar kontakt med dig.

Vi försöker därefter att boka in er till ett besök så fort det går. Beroende på ditt djurs hälsotillstånd kan det även bli aktuellt med en akut remiss. Alla djur som kommer till vår akutmottagning undersöks vid ankomst av en djursjukskötare. Därefter bedömer djursjukskötaren hur snabbt patienten behöver träffa en veterinär.

Alla patienter är välkomna till vår akutmottagning, men man ges ingen förtur på grund av att man har en remiss. Den patient som har störst behov av akut vård går alltid först oavsett om remisspatient eller kommit direkt in till akutmottagningen. Vi gör alltid vårt bästa för att undvika långa väntetider på akuten. 

Behöver du komma i kontakt med vår remissavdelning? Kontakta oss här

 

-->