När ska jag söka akut?

När våra djur blir sjuka vill vi alltid hjälpa dem så snart vi kan. Om djuret blir akut sjukt eller skadat på kvällstid eller på natten räcker det oftast att komma nästkommande dag. Läs gärna nedan för att få stöd i vad ni behöver söka vård för direkt och vad som kan vänta. Blir ni ändå osäkra så kontakta First vet eller Agria vårdguide i fösta hand. Tänk på att vi på kvällar och nätter ofta har en hög belastning och det kan vara svårt att komma fram på vår telefon.

Förbered dig inför besöket genom att kontrollera dina försäkringsvillkor.

Observera att det kan bli långa väntetider hos oss.

Nedan är exempel på tillstånd som kan kräva
akut omhändertagande oavsett tid på dygnet:

 • Andnöd
  Akut uppkommen andnöd kan bero på överhettning, hjärtfel, vätska i lungorna mm Om det är kraftigt och kommer hastigt kan du behöva åka in direkt, om det är lindrigt och kommit över tid så bör du uppsöka vård nästkommande dag.
 • Påkörd
  Alla djur som blivit påkörda behöver söka veterinärvård direkt, oavsett om du ser några skador eller ej då det kan finnas inre skador som snabbt kan bli livshotande.
 • Attackerad av hundar eller vilt djur
  Djur som blivit attackerade av en eller flera hundar samt djur som blivit sparkade av häst eller större vilt djur kan ha inre skador och bör uppsöka vård direkt.
 • Ramlat från hög höjd
  Vid fall från hög höjd kan djuren få frakturer eller inre skador som t.ex. lungblödningar.
 • Problem med förlossning
  Det är viktigt att skaffa sig god kunskap om hur en normal förlossning går till för att kunna bedöma när det inte är normalt längre, ha kontakt med en erfaren uppfödare som kan hjälpa dig ta beslut om du behöver uppsöka vård akut.
 • Känt intag av giftig substans
  Till exempel choklad, råttgift, russin, vindruvor, lök, etylenglykol, xylitol, trolldeg eller läkemedel. Eller föremål som behöver kräkas upp. Ring First vet, Agria Vårdguide för rådgivning om ditt djur behöver ges kräkstimulerande medel eller har behov av annan vård. Information om vad som intagits, hur mycket, vad ditt djur väger samt när intaget har skett underlättar bedömningen.
 • Upprepade eller långvariga kramptillstånd
  Alla djur kan drabbas av en kramp under sin livstid. Krampanfall kan skilja kraftigt i intensitet och förlopp. Har du misstanke om att ditt djur krampar – filma gärna när det händer. Är djuret vid medvetande eller inte? Skakar djuret? Dreglar eller kissar ner sig? Notera längden av krampen. Hur beter det sig efter anfallet? Akut vård krävs om djuret har flera kramper inom samma dygn eller vid kraftiga, långvariga kramper. Enstaka kortare anfall kräver oftast inte akut vård men bör utredas vid ett bokat besök.
 • Kollaps eller förlust av medvetandet
  Vid kollaps eller förlust av medvetande är det viktigt att söka vård direkt. Om ditt djur kollapsar är det viktigt att det har fria luftvägar under transport till veterinär.
 • Oförmåga att kissa
  Urinstopp kan drabba både hundar och katter och är ett smärtsamt och livshotande tillstånd som behöver akut vård. Symtom är upprepade försök att kissa utan att det kommer någon urin eller bara droppar. De har ofta ett påverkat allmäntillstånd som försämras med tid. Urinstopp drabbar i regel endast hankatter och hanhundar.
 • Stora blodförluster, yttre eller inre
  Yttre skador eller sår som blöder kraftigt behöver undersökas akut. Blödningen bör försöka stoppas genom att bandagera med så rena förband som möjligt av det som finns tillgängligt. Symtom på inre blödningar kan vara vinglighet, nedsatt allmäntillstånd, snabb puls och bleka slemhinnor och är ett tillstånd som kräver akut vård.
 • Ormbett
  Sker framförallt under vår och sommar och är generellt sett farligare för hund än för katt. Vanliga ställen att bli biten på är ansikte och tassar. Vid bettet ses en kraftig och ömmande svullnad, ibland med blåmärken. Om din hund blir ormbiten ska du hålla djuret lugnt, undvika rörelse och uppsöka veterinär direkt. Ge inga mediciner utan att rådfråga veterinär. Katter som inte visar andra symtom än smärta vid området för bettet behöver inte komma under vård. Håll katten inomhus ca 7 dagar tills svullnaden lagt sig.
 • Kraftiga kräkningar eller diarré med nedsatt allmäntillstånd
  Kräkningar och/eller diarré är mycket vanligt och kan ofta behandlas utan vård hos veterinär. Vid upprepade kräkningar med nedsatt allmäntillstånd är det rekommenderat att söka akut vård, särskilt vid misstanke om intag av främmande föremål. Upprepade diarréer utan påverkat allmäntillstånd kan i första hand hanteras hemma, eller vänta till dagtid. Har djuret ett kraftigt påverkat allmäntillstånd eller det är rikligt med blod i kräkning/diarrén så skall man söka vård oavsett tid på dygnet.
 • Sårskador
  Omfattande sårskador där man misstänker sår in till ben, leder eller perforation till brösthåla/buk bör komma under vård omgående. Övriga sårskador kan bandageras och söka vård kommande dag.
 • Ögonskador
  Vid uppenbar skada på ögat eller kraftig smärta skall vård uppsökas direkt, vid mindre obehag, rodnad eller irritation uppsök veterinär snarast på dagtid.
 • Förlamning
  Förlamning är ofta jobbigt att se som djurägare, om djuret har kraftig smärta eller inte kan kissa behöver du uppsöka vård omgående, annars kan ni vänta till dagtid.
 • Kraftigt påverkat allmäntillstånd
  Om ditt djur blir mycket trött och svagt kan det vara tecken på sjukdom som kräver akutvård direkt.
 • Kanin eller gnagare som ej ätit på 6 timmar
  Många djur klarar av att vara utan mat i 1-2 dagar, kaniner och gnagare kan snabbt bli sjuka om de inte äter, oavsett grundorsak. Om magen är uppsvälld så behöver ni uppsöka vård omgående. Om allmäntillståndet är gott kan man försöka mata med critical care eller morotspuré och avvakta ett par timmar.
 • Frakturer med synliga skelettdelar eller sår vid frakturen
  Frakturer med synliga skelettdelar eller sår vid frakturen ska undersökas av veterinär utan dröjsmål för stabilisering och smärtlindring. Enklare fraktur utan extrem smärta skall uppsöka vård snarast på dagtid. För att minska smärtan bör frakturen hållas stilla. Om djuret tillåter kan ett lättare stabiliserande bandage eller skena läggas som stöd.

 

Tillstånden nedan är åkommor där det är viktigt att söka vård snabbt men som
inte behöver komma in på natten:

 • Pågående förluster med tilltagande uttorkning kräkning och diarré
  Pågående förluster med tilltagande uttorkning kräkning och diarré som inte blir bättre utan djuret blir långsamt sämre och blir mer och mer uttorkat kan behöva vätska av oss för att må bra tills kroppen har läkt av tillståndet.
 • Akut hälta
  Utan uppenbar anledning kraftig hälta där djuret inte vill använda benet alls behöver söka veterinär inom 24 timmar.
 • Feber 
  Över 39 grader feber hos hund och katt behöver ofta utredas, allmäntillståndet avgör om ni måste söka vård på helg eller vardag.
 • Matvägran
  Över 1-2 dygn ett djur som normalt sett äter bra och som hastigt totalt matvägrar behöver komma under vård inom 2 dygn även om inga andra symtom ses.
 • Måttlig smärta
  Oavsett orsak om ditt djur verkar ha ont ospecifikt och inga andra symtom så uppsök vård på dagtid, även om det är helg.
 • Svårigheter att kissa, kissar ofta
  Om ditt djur kissar ofta men ändå får ur sin urin och mår bra så uppsök vård så snart det är möjligt på dagtid. Om allmäntillståndet är dåligt och det inte kommer någon urin alls så sök vård omgående. Honkatter och tikar får som regel inte urinstopp men kan få urinvägsinfektion.
 • Kraftigt ökad törst
  Kan tyda på allvarlig sjukdom, uppsök vård så snart ni kan på dagtid, även om det är helg. Mät hur mycket hunden/katten dricker på ett dygn. Normalt är ca 50 ml (0,5 dl) per kilo och dygn. Tex en hund på 10 kilo dricker normalt 0,5 liter per dygn, vid ansträngning och värme så ökar intaget.
 • Ögonbekymmer med milda symtom
  Även vid milda symtom skall ögon undersökas så snart det är möjligt på dagtid, även om det är helg.
 • Mindre sårskador
  Kan man ofta tvätta och bandagera hemma, vid större skador kan dem behöva sys, sök vård dagtid för detta.
 • Analsäcksinflammation
  Vid kraftig smärta bör ni söka vård akut även om det är helg, men behöver inte komma in på sen kväll eller natt.

 

Akutmottagningen behandlar djur vars tillstånd orsakar kraftigt lidande eller där djuret riskerar att bli mycket sämre av att avvakta. Det innebär att åkommor som kan vänta till vardag får göra det, även om det kan innebära viss vård hemma.

Nedan är exempel på tillstånd som kan
vänta tills det blir vardag om det skulle ske på jourtid (helg, kväll, natt)

 • Klobrott
  Klobrott är vanligt och nästan alla hundar råkar ut för det någon gång under livet. Det gör ont men det går bra att vänta tills det finns möjlighet att söva hunden och plocka bort klon. Bandagera tassen för att hålla klon ren och för att det kan kännas bättre för hunden. Använd krage om hunden vill bita bort bandaget. Bandagematerial finns på apoteket och det finns bra instruktioner och filmer på internet om hur man lägger tassbandage.
 • Böld
  Oftast är det katter som drabbas av bölder efter slagsmål, de behöver få lugnande eller sövas för att det skall åtgärdas. Då syr vi in en dränslag och spolar ur bölden. Sök vård på vardag så länge allmäntillståndet är gott.
 • Fästingbett/insektsbett
  Behöver sällan veterinärvård, ta bort fästingen och tvätta rent efteråt. Om det blir infekterat så tvätta med klorhexidin som finns på apoteket.
 • Tandrelaterade problem inklusive frakturer
  Kan vänta tills det går att boka tid på en vardag.
 • Hop Spot/hudinfektion
  Börja med att raka/klippa rent runt infektionen, var noga med att klippa så alla röda prickar runt om även är med. Tvätta med klorhexidinschampoo som får sitta och verka i 20 minuter, upprepa dagligen och sök vård på vardag om det inte blir bättre. Använd krage/strumpor för att undvika slickande/kliande.

 

Utredningar eller sjukdomar som varit länge
På en akutmottagning har vi endast möjlighet att utreda de mest akuta tillstånden. En utredning av ett kroniskt sjukdomstillstånd är inte möjlig: Det beror på att vi behöver ta hand om patienter som har livshotande tillstånd. Vi har inte heller tillgång till diagnostiska metoder på helger som kan föra utredningen framåt.

Därför är det viktigt att du söker planerad vård för kroniska tillstånd innan det blir allvarligt.

Exempel på utredningar som görs på planerad tid:

 • Klådutredning och hudförändringar.
 • Utredning kramper – vid status epilepticus och klusteranfall skall akutvård sökas.
 • Långvariga bekymmer med kräkning/diarré.
 • Hälta med gott allmäntillstånd.
 • Hudtumörer.
 • Dålig aptit eller viktnedgång.
 • Ändrat beteende.
 • Ospecifik smärta.
-->