Ögonklinik

Blå Stjärnans Ögonklinik erbjuder den senaste kunskapen och toppmodern utrustning.

Vi utför så väl enkla som mer avancerade ögonundersökningar, där de sistnämnda kan vara till exempel gonioskopiundersökning (undersökning av ögats kammarvinkel) och elektroretinografi (ERG = undersökning av näthinnans funktion).

Vi utför även olika typer av ögonoperationer och Blå Stjärnan är nu det enda djursjukhuset i Västsverige som kan operera i ögats inre delar, såsom i samband med gråstarr (kataraktoperation).

På vår ögonklinik arbetar ett team av veterinärer och sköterskor med specialistkompetens. Klinikens utveckling sker under ledning av professor Kristina Narfström, som är Diplomate inom området ögon och ögonsjukdomar och professor vid två universitet i USA. Hon bedriver aktiv ögonforskning kring behandling av främst ärftliga näthinnesjukdomar och utreder och bedömer nya och gamla ögonsjukdomar och sjukdomskomplex. Kristina har regelbundna utbildningsdagar för vårt ögonteam.