När ska jag söka akut

Om djuret blir akut sjukt eller skadat på kvällstid eller på natten räcker det oftast att komma nästkommande dag. Läs gärna nedan för att få stöd i vad ni behöver söka vård för direkt och vad som kan vänta.

Blir ni ändå osäkra så kontakta First vet eller Agria vårdguide i fösta hand. Tänk på att vi på kvällar och nätter ofta har en hög belastning och det kan vara svårt att komma fram på vår telefon.
Förbered dig inför besöket genom att kontrollera dina försäkringsvillkor.

Observera att det kan bli långa väntetider hos oss.

Akut omhändertagande

Nedan är exempel på tillstånd som kan kräva akut omhändertagande oavsett tid på dygnet: