Om Blå Stjärnan

Blå Stjärnans Djursjukhus drivs inte av vinstintresse utan av ett engagemang för djur.

Vi tar emot mer än 42 000 besök varje år och har, utöver specialistkompetens inom hundens och kattens sjukdomar, även spetskompetens inom bland annat kirurgi, invärtesmedicin, akut- och intensivvård, ortopedi, oftalmologi, bilddiagnostik, kardiologi och neurologi. Vi är dessutom unika med vår kompetens inom exotiska smådjur och gnagare.

För oss är kvalitet viktigt, därför är vi certifierade Cat Friendly Clinic Gold level och Kaninvänlig klinik, vilket innebär att vi har anpassat vår verksamhet och utbildat personal för att kunna ta hand om och bemöta katter och kaniner på bästa sätt.

Vår hundgrupp har som syfte att på olika sätt göra besöket på Blå Stjärnan så bra för hunden som det kan bli med hänsyn taget till undersökningar och provtagning som måste ske. Vi ser över helheten och tittar på olika sätt att tillgodose hundens behov. Det kan gälla allt ifrån att den rädda hunden skall blir hanterad av så få människor som möjligt, hur väntrummet ser ut, att ge godis vid vaccination, till att utbilda personalen i hur man läser hund och hur man på bästa sätt gör hunden bekväm även i en stressad situation.

Blå Stjärnans Djursjukhus är stiftelseägt och drivs inte av vinstintresse utan av ett engagemang för djur och deras ägare. Djursjukhuset är ett helägt dotterbolag till stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Västra Götaland och all vinst återinvesteras i ny utrustning, bättre lokaler och vidareutbildning av vår personal.