Vår historia

Blå Stjärnans Djursjukhus grundades 1933, men vår historia började långt innan dess. Hela tiden har vårt fokus varit samma – att erbjuda våra djur den bästa vård som funnits tillgänglig.

Djursjukhusets historia börjar redan 1914 då organisationen L’étoile Rouge bildas i Schweiz. Första världskriget lämnar många skadade efter sig och organisationen skapas för att ta hand om de arméhästar som farit illa i striderna. 1917 kommer organisationen till Sverige då förbundet Svenska Röda Stjärnan bildas. Här utbildas kvinnor till att ta hand om såväl hästar som andra djur och 1933 byggs förbundets sjukstall för smådjur på Gamlestadsvägen i Göteborg.

 

Under det finska vinterkriget 1939-1940 uppstår dock förvirring över likheten mellan Röda Stjärnans och ryska Röda Arméns emblem. Man bestämmer sig då för att byta namn till Svenska Blå Stjärnan.

 

Runt samma tid börjar motorfordon att ersätta hästarnas roll i krig och Svenska Blå Stjärnans medarbetare börjar nu fokusera mer på andra typer av djur. Från denna tid blir det allt vanligare att skaffa husdjur och efterfrågan på djursjukvård gör att verksamheten växer. På 1960-talet ombildas kliniken till Stiftelsen Blå Stjärnans Djursjukhus och 1967 flyttar man in i de nya lokalerna på Ringön.

 

Under 1990-talet görs en rejäl tillbyggnad av djursjukhuset. Lokalutrymmet fördubblas, personalstyrkan växer och det tillkommer bland annat butik, föreläsningssalar och en simbassäng för rehabilitering. Stiftelsen blir under denna tid ensam ägare till djursjukhuset och 1997 utses Blå Stjärnans Djursjukhus till ett av landets fyra regiondjursjukhus – den högsta nivån av djursjukhus i Sverige.