Sekretess och integritetspolicy för kunder

1. Inledning

Personuppgiftsansvarig 

Blå Stjärnans Djursjukhus AB är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen (GDPR) för den behandling av personuppgifter som sker på blastjarnan.se. 

Behandling av personuppgifter

Då du lämnar dina personuppgifter till Blå Stjärnans Djursjukhus AB skall du känna dig trygg.  Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den europeiska dataskyddslagen (GDPR). Vi vidtar därför alla rimliga åtgärder för att dina personuppgifter skall vara skyddade. Blå Stjärnans Djursjukhus behandlar dina personuppgifter när du lämnar uppgifter i samband med vård, när du anmäler dig till föreläsningar, till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev m.m. eller när du söker kontakt med oss i andra ärenden.  

Vad är en personuppgift? 

Det är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Det är tex. namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, foto. Det kan också vara olika slags elektroniska identiteter, såsom IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer. 

2. Registrerade uppgifter

Vi har delat upp de uppgifter vi registrerar i olika kategorier:

  • A:1 – Kontaktuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, faxnummer.
  • A:2 – Identitetsuppgifter: Ålder, födelsedatum, personnummer, kön, nationalitet, djurets namn, djurets ras
  • A:3 – Uppgifter om närstående: Ex: Vid andra kontaktpersoner
  • A:4 – Transaktionsuppgift: Betalkortsnummer, bankuppgifter
  • A:5 – Kommunikation: skriftlig och muntlig
  • A:6 – Digital uppgift: IP-adress, cookies, uppgifter om webbläsare, länkar den registrerade klickar på, den registrerades nätverk.
  • A:7 – Hälsouppgift
  • A:8 – Religiös tro eller etniskt ursprung

3. Som kund hos oss

När du kontaktar oss på BSD kommer vi att registrera och lagra dina uppgifter i vårt verksamhetssystem, detta gäller både om du ringer in till växeln eller om du kommer in med ditt djur på ett besök till vår klinik. De uppgifter vi samlar in i samband med detta är:  A:1, A:2, A:3, A:5. När vi använder oss av en tredje part för utlåtanden eller diagnostik för bedömning delar vi med oss av A:1 till tredje part. Om du som kund kommer på en remiss från en annan veterinär tar vi emot en journalkopia innehållande A:1 och A:2 och som en del i remissamarbetet kommer vi att återkoppla till remittenten med delar av journalen som innehåller A:1 och A:2. Om du anger att du vill att vi ska direktreglera besöket mot ditt försäkringsbolag kommer vi att skicka A:1 och A:2 till försäkringsbolaget för att dom ska kunna hitta dig i sina kundregister. Vid betalning av ditt besök och/eller vid återbetalning av tillgodo sparas även A:4. 

Vid föreläsningar för allmänheten, kliniska kvällar m.m.  

När privatpersoner gör anmälningar till föreläsningar via vår hemsida eller mejl registreras A:1. Blå Stjärnans Djursjukhus strävan är att inte registrera A:2 annat än då det är nödvändigt samt att ej registrera känsliga personuppgifter såsom A:7. 

4. Hur länge sparas dina personuppgifter?

Blå Stjärnans Djursjukhus sparar dina uppgifter i 25 år eftersom våra husdjur kan leva länge och den gamla historiken kan ha betydelse för den medicinska bedömningen och vi tror att du som kund förväntar dig att vi ska kunna ta fram journalen från tidigare besök om du behöver besöka oss igen.

5. Hur kan du få åtkomst till, rätta eller radera dina uppgifter och lämna in klagomål

Om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas inom Blå Stjärnans Djursjukhus, vill ha åtkomst eller rätta dina uppgifter kan du vända dig till vårt personuppgiftsombud per e-post dpo@blastjarnan.se eller på plats hos oss på Gjutjärnsgatan 4, 417 07 Göteborg. Du har enligt svensk lagstiftning rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Blå Stjärnans Djursjukhus. Detta skall begäras skriftligen till Blå Stjärnans Djursjukhus personuppgiftsombud.

Du kan även be oss radera dina uppgifter som finns registrerade hos oss. Vi måste dock behålla uppgifter som är nödvändiga att spara för att uppfylla det avtal vi har med dig eller för att efterleva lagen.

Om du anser att det finns olämpliga personuppgifter hos oss ser vi gärna att du kontaktar oss. Därigenom kan vi försöka hjälpa dig med svar och korrigera eventuella missförstånd.

6. Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Blå Stjärnans Djursjukhus har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Besökaridentifiering – cookies och loggar

På webbplatsen blastjarnan.se används cookies, d.v.s. små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat kan spara personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två olika typer av cookies; ”sessions-cookies” som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen och ”varaktiga cookies” som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats. ”Sessions-cookies” raderas då du lämnar webbplatsen, medan ”varaktiga cookies” ligger kvar till dess att de raderas av användaren. De flesta webbläsare är förinställda på att acceptera cookies, men du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte.

Länkar

På webbplatsen blastjarnan.se finns länkar till andra webbplatser. Denna integritetspolicy gäller inte för dessa webbplatser, utan du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Om webbplatsen

Webbplatsen är producerad av Understandit och använder moderna tekniker och lösningar som t.ex. Drupal som publiceringsplattform och responsiv för att anpassa utseendet för olika plattformar och skärmupplösningar.

7. Ändring av policyn

Observera att vi när som helst och utan föregående meddelande kan ändra och uppdatera denna policy. Vi rekommenderar därför att återvändande besökare regelbundet kontrollerar om ändringar har skett innan personlig information lämnas.