För remittenter

För att säkerställa snabb hantering av remisser och second opinions får remittenter gärna använda våra formulär, då får vi med alla uppgifter som behövs. Det går bra att maila, faxa eller posta dessa.

Remisspolicy

På Blå Stjärnans Djursjukhus gör vi vårt bästa för att året runt, dygnet runt, alla dagar i veckan ta emot patienter som är i behov av akut djursjukvård eller specialistvård.

Vår remisspolicy följer SVFs policy avseende remissförfarande.

Enligt god klinisk sed skall innehållet i en remiss vara av en sådan kvalitet att en säker bedömning och prioritering kan göras hos remissmottagare. Remissen skall alltid följas av en separat remiss och inte endast en journalkopia. Vi har utformat en remissmall till stöd för er och för oss för att på ett patientsäkert sätt snabbt få en översikt över er remitterade patientens sjukdomstillstånd.

Den remitterande enheten behåller ansvaret för patienten till dess att denne haft sin första vårdkontakt med remissmottagaren. Därefter övergår behandlingsansvaret för aktuell frågeställning till remissmottagaren till dess att remissen besvarats och där det framgår att behandlingsansvaret återlämnas.

En remiss kan avvisas eller accepteras av remissmottagaren. Remissmottagaren är skyldig att avvisa om remissen exempelvis som det inte finns mer att göra utrednings- eller behandlingsmässigt för patienten. Om remissen avvisas eller inte accepteras av remissmottagare meddelas remittenten som då fortfarande innehar behandlingsansvaret för patienten.

Så går det till

När vi tagit emot en remiss så ringer vi upp djurägaren för att boka ett besök till lämplig veterinär. Efter bokningen skickar vi alltid ut ett mail till dig som remitterande veterinär med information om när och till vem tid bokats. För akuta remisser som kommer till oss samma dag skickas det inte ut något mail.

Vi skickar ett slutgiltigt remissvar när patienten är färdigbehandlad. Vid utredningsfall som kräver flera besök eller där man väntar på provsvar kan svaret ibland dröja. Remissvaret mailas eller skickas ut per post.

Vid akuta remisser är vi tacksamma om ni inte meddelar djurägaren någon särskild tid. Vi vill gärna att ni ringer oss innan ni skickar patienten vidare tll oss för att säkerställa att efterfrågad kompetens finns på plats. På vår akutmottagning tar vi in patienter efter vårdbehov. Vid ankomst genomgår alla akutpatienter en triageundersökning för att bedöma vårdbehovet hos just denna patient.

Remissformulär
Här kan du ladda ner remissformulär som du sedan skickar in till oss.

Remissformulär – klicka här!
Remissformuläret används för alla patienter som ska bokas in för ett besök hos oss.

Labremiss – klicka här!

Kontakt

Via mail kan du som remitterande veterinär ha direktkontakt med oss för frågor gällande remisser, och du kan även nå oss via vår remisstelefon. Det finns remisskoordinator på plats vardagar 07.00-17.00. Mellan kl 17.00-21.00 kan ni nå oss på samma telefonnummer men kopplas då till vår växel. Helger 07.00-16.00.

Remisstelefon: 031-751 36 57
Mail: remiss@blastjarnan.se