Stödföreningen

Sedan 1965 stöds djursjukhuset av den ideella
Stödföreningen Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg. 

Som medlem till en kostnad av 100 kronor per år bjuds du in till föreläsningar, öppet hus, studiebesök och årsmöte.

Stödföreningen är ett forum för önskemål, åsikter och såväl positiv som negativ kritik. På årsmötet, som hålls under våren, tas medlemmarnas synpunkter upp till behandling.

Stödföreningens styrelse avser att tillsammans med Stiftelsen och Blå Stjärnans Djursjukhus AB i Göteborg arbeta för att flera förmåner skall komma medlemmarna till godo.

Medlemsavgift
Årsavgift 100 kr
Ständigt medlemskap 2000 kr

Medlemsavgiften betalas in på Plusgiro 62 52 65-4, ange namn, adress och telefonnummer på inbetalningen. Genom att lämna Din e-mailadress till stodforeningen@blastjarnan.se får Du snabb och exklusiv information.

Kontakt med Stödföreningen får du genom att maila: stodforeningen@blastjarnan.se eller via brev till djursjukhuset. Synpunkterna behandlas på styrelsemötena, varefter svar lämnas.