Vi stöttar

Vi vill att alla djur och djurägare ska ha det bra. Därför stöttar vi även initiativ som ligger utanför vår egen verksamhet.

 

Djurambulansen

Svenska Djurambulansen
Blå Stjärnans Djursjukhus är stolta över att stötta den ideella föreningen Svenska Djurambulansen som transporterar skadade och sjuka djur till veterinär och andra lämpliga instanser. Föreningen startades 2008 och har i dag tre djurambulanser som täcker Västra Götalands län och två som täcker Stockholms län.

 

Bräcke hunddagis TriBus
TriBus är ett hunddagis med extra hjärta. De är ett hunddagis med dubbelsyfte och del av Bräcke arbetsintegrering Göteborg. Dubbelsyftet står för att det är en verksamhet för både hundar och människor. Hundens och människans välmående står i fokus och de jobbar genomgående med positiv förstärkning.

Fågelcentralen
Blå Stjärnans Djursjukhus bidrar med diagnostik samt rådgivning till Fågelcentralens personal.

Fonder
Genom Stiftelsens försorg så förvaltas ett antal fonder där djurägare i behov av ekonomiskt stöd kan ansöka om pengar för vård av sina djur på Blå Stjärnans Djursjukhus.