Stiftelsen Blå Stjärnan

Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Västra Götaland är ägare till Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg och bildades år 1963. Vi har som grundtanke att det är omtanken om djur och deras ägare – dygnet runt, året om – som ska vara den bärande drivkraften för våra verksamheter.

Vi vill att djurägare ska känna trygghet när de kommer till Blå Stjärnans Djursjukhus, både när det kommer till vår veterinärermedicinska kompetens, men också att det finns teknisk utrustning för de problem som drabbar våra patienter.Stiftelsen Blå Stjärnan vill starkt medverka till att den veterinärmedicinska utvecklingen går framåt på nationell och internationell nivå, samt att vår specialistkunskap inom organisationen blir såväl bredare som djupare. Därmed har stiftelsen inget vinstintresse, utan investerar djursjukhusets genererade vinstmedel oavkortat till verksamheten i form av ny utrustning, utbildning och lokaler.

Gåvor, i form av arv och donationer är också ett väldigt viktigt bidrag till vår verksamhet.Stiftelsen arbetar nära djursjukhusets styrelse och stiftelsens styrelse utses av Förbundet Svenska Blå Stjärnan och av Stödföreningen Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg. I Sverige har det historiskt sett varit väldigt vanligt att djursjukhus ägts av stiftelser, vilket visat sig genom att svensk djursjukvård hållit högre kvalitet än i många andra länder. I dag är Blå Stjärnan dock det enda större djursjukhuset som fortfarande ägs av en stiftelse, vilket vi är stolta över.

 

Stiftelsens styrelse