Cat Friendly Clinic

Vi är certifierade som Cat Friendly Clinic vilket är en internationell kvalitetsstämpel för djursjukhus och kliniker som har anpassat sin verksamhet och utbildat sin personal för att kunna ta hand om och bemöta katter på bästa sätt.

För att minska stressnivån och få katterna att känna sig mer bekväma håller vi katter avskilda från hundar här på Blå Stjärnans Djursjukhus. Bland annat så har vi ett separat kattväntrum, särskilda poliklinikrum för katter och inne på vårdavdelningen finns rum med enbart kattburar så att din katt ska få en så lugn och stressfri vistelse hos oss som möjligt.