Äldre hundar

Hur gammal en hund blir skiljer sig mellan olika raser. Generellt lever små hundar längre än stora hundar. Mindre raser åldras också senare. Åldersförändringarna börjar hos riktigt stora raser redan vid ca 7 års ålder och hos de mindre raserna vid ca 10 års ålder.

Även hundar kan bli senila. Symptomen kan vara ett ändrat sovbeteende, till exempel kan den vända på dygnet och vanka oroligt omkring på nätterna. Eller börjar göra sina behov inomhus. Andra mister orienteringsförmågan.
En gammal hund blir lätt passiv om inte du som ägare gör den till en aktiv del i ditt liv. Risken för att hunden ska bli senil ökar också om den är passiv.

Den gamla hunden kan börja höra sämre och bli döv. Även synen och luktsinnet försämras, men luktsinnet är det som åldras minst. Den äldre hunden tycker om fasta rutiner. Allt ska helst vara som det alltid har varit, då känner den sig tryggast.

En gammal hund behöver fortfarande röra på sig, men gå gärna flera kortare promenader än en väldigt lång per dag. Gå gärna på mjukare underlag som gräs, äng och skog för att skona lederna.

Den äldre hunden får oftast sämre blodcirkulation och fryser då lättare, ha gärna ett täcke på hunden när ni vistas ute och det är kallt, samt en varm filt att sova på inomhus.

Märker du förändringar i hundens beteende eller att den har svårigheter att utföra saker som tidigare varit utan problem gör då gärna en seniorkoll hos veterinär.