Alger

Djur som dricker ur sjöar och vattendrag med höga halter av algtoxiner från blågröna alger riskerar att bli sjuka.

Det är svårt att förutse hur mycket vatten som är skadligt då det varierar kraftigt beroende på vilka blågröna alger som blommar och hur mycket toxin som produceras för tillfället. Det syns inte alltid på vatten att det finns alger som är giftiga. Störst risk löper de hundar som badar ofta och länge och som gärna dricker av vattnet.
Låt inte din hund dricka vatten ute sommartid!

Symptom på förgiftning är kräkningar, fradga, diarré, ostadig gång, klåda och irriterade ögon.

Åtgärd:
Skölj päls och ögon noga med rent vatten. Kontakta veterinär om din hund inte mår bra efter att ha badat i algrikt vatten.