Allergi

Allergi är överkänslighet, en förvärvad eller medfödd benägenhet att reagera med ett överdrivet immunförsvar, då individen utsätts för ett främmande ämne (allergen). För att en allergi skall utvecklas krävs upprepad kontakt med det främmande ämnet.

Allergi utvecklas under månader och år. Den vanligaste formen av allergi hos hund är atopi = en ärftlig benägenhet att utveckla IgE-antikroppar mot allergen i omgivningen, vilket resulterar i sjukdom. Det sistnämnda är viktigt, eftersom många av oss utvecklar antikroppar mot vissa allergen – men – vi blir inte sjuka, eftersom vi inte har en ärftlig benägenhet att reagera negativt mot dessa allergen t ex dammkvalster, pollen, mögelsvampar.

Allergenet tillförs hunden genom huden och därför är det klassiska symtomet klåda till skillnad från människa, där de klassiska symtomen kommer från luftvägarna med snuva, kliande ögon, andningssvårigheter.

Ingen klåda = ingen allergi