Avmaskning hund

Valpar avmaskas hos uppfödaren.  När du hämtar din valp hos uppfödaren, skall den vara avmaskad, veterinärbesiktigad och vaccinerad. Därefter skall den avmaskas enligt anvisning från uppfödaren.
Det bästa är att sedan vid fyra–fem månaders ålder lämna in ett avföringsprov för att konstatera om valpen behöver avmaskas ytterligare.
I vuxen ålder avmaskas hunden vid behov, alltså sedan man konstaterat smitta. Det bästa är att vid minsta tvekan lämna avföringsprov, för att veta om hunden behöver avmaskas och med vilket medel.