Hypertyreos hos katt

Behandling av hypertyreos hos katt med radioaktivt jod

Hypertyreos är den vanligaste hormonella sjukdomen hos äldre katter och innebär att katten har en överaktiv sköldkörtel. Orsaken är en tumör i sköldkörteln.

Tumören är nästan alltid godartad, men den orsakar ändå problem, då den producerar för mycket sköldkörtelhormon. För mycket sköldkörtelhormon ger en ökad ämnesomsättning. Det kan bl.a. leda till problem med högt blodtryck, vilket i sin tur skadar hjärta, njurar, näthinnan i ögonen och gör att katten mår mycket dåligt. Symptom på hypertyreos är ofta illamående, kräkningar, ökad aptit, minskad vikt och ökad aktivitet.

Behandling av hypertyreos kan ske på olika sätt. Ett sätt är kirurgi. Det innebär att man opererar bort sköldkörteln. Detta är dock ett ganska riskfyllt ingrepp, med risk för bland annat påverkan på andra organ, såsom bisköldkörteln. Dessutom innebär kirurgin att man skall söva en patient med kraftigt ökad risk vid narkos. Ett andra alternativ är behandling med tabletter. Tabletterna innebär att man inte botar sjukdomen, utan enbart trycker ner symptomen. Tablettgiva är en daglig och livslång behandling. Tablettbehandling kan hos många katter vara ett stort stressmoment, vilket innebär att många djurägare kan ha svårt att fullfölja behandlingen. Dessutom finns viss risk för biverkningar med tabletterna, såsom illamående och påverkan på lever och blodkroppar, både röda och vita.

Ytterligare ett alternativ är att katten får äta ett foder som är framtaget för att motverka sjukdomen. Detta är också en livslång behandling, som kräver monitorering i form av regelbundna blodprover. Det är mycket viktigt att katten i så fall enbart äter detta foder och dricker endast vatten. Om detta inte kan garanteras, så är fodret inte ett rimligt alternativ. Det är inte alla katter som gillar fodret och alla katter svarar inte heller på behandlingen med fodret.

Det fjärde alternativet är behandling med radioaktivt jod. Vi har sedan flera år på Blå Stjärnan med god framgång behandlat katter med hypertyreos, med radioaktivt jod.

Behandlingen är en engångsdos med radioaktivt jod, som sker intravenöst (direkt i blodet via en kanyl) eller subkutant (under huden). Jodet tas upp framför allt i de sjuka (tumöromvandlade) cellerna i sköldkörteln, där jodet sedan pga strålningen förstör cellerna. Katten behöver efter det inga fler behandlingar och man har i mer än 90 % av fallen botat katten från sin tumörsjukdom med en enda injektion. Katten får vara kvar hos oss på Blå Stjärnan i fem dagar efter behandlingen (till följd av säkerhetsföreskrifter avseende strålning) och skall sedan första veckan hemma, hållas inomhus med vissa enklare förhållningsregler. Efter dessa två veckor är dock allting klart och katten kan hanteras och leva som vanligt.

Det förekommer i princip inga biverkningar med behandlingen. Dock har några katter rapporterats kunna bli lite hesa i några veckor efter behandlingen. Man kontrollerar 4-6 veckor efter behandlingen med blodprov att sköldkörtelnivån har sjunkit och att man har lyckats med behandlingen. Det finns risk för överbehandling (dvs att man slår ut för mycket av sköldkörteln), men det leder sällan till att man behöver göra något åt det (sköldkörteln återhämtar sig oftast inom 6 månader och det är sällan katterna får några bekymmer av det).

Hypertyreos kan på grund av hur blodtryck och blodflöde ändras i kroppen, ibland dölja en samtidig njursjukdom hos katten. Därför rekommenderar vi på Blå Stjärnan alltid att man innan en behandling med radioaktiv jod, sätter katten på tablettbehandling i några veckor och sedan tar blodprov för kontroll av njurvärden och sköldkörtelvärde. Detta för att se om en njursjukdom då träder fram, när man minskar mängden sköldkörtelhormon. Det här gör vi dels för att man som djurägare skall veta om en eventuell njursjukdom innan behandling och dels för att man vid en njursjukdom helst skall gå vidare på ett annat sätt, än att så snart som möjligt jodbehandla katten.