Diarré

Fågelns spillning är uppdelad i tre delar, avföring (brukar vara grön/brun/svart) urarter (det vita) och urin (genomskinlig vätska). Om avföringen är lös har fågeln diarré. Detta kan bero på flera olika orsaker och bör undersökas av en veterinär.