Getingar

Geting- och bistick kan göra ont.
Man ser en svullnad på stickstället, men den är mycket mindre än vid ett ormbett. Smärtan kan lindras med kallt vatten. Om din hund/katt blivit utsatt för en stor mängd geting- eller bistick kan den bli mycket dålig och behöver snarast veterinärvård. Håll din hund/katt under uppsikt närmaste timman.

Blir allmäntillståndet sämre sök veterinär!