Glykolförgiftning

Vintertid måste man se upp med läckande bilar och se till att hunden inte slickar i sig den söta glykolen på gator, parkeringar eller i garage, då det kan leda till förgiftning med svåra njurskador som följd. Det behövs inte mycket glykol för att hunden ska bli dålig och det är mycket viktigt att den snabbt får vård.

Symtomen kan visa sig från 30 minuter till 12 timmar efter det att hunden fått i sig glykol. De första tecknen är att hunden blir väldigt törstig, kissar mycket, blir vinglig och kräks.

Sök akut vid minsta misstanke!