Hot spot

Hot spot eller fukteksem drabbar raser med tät päls, till exempel retriever (därför också kallat retrievereksem), rottweiler och schäfer. Bakomliggande orsak kan vara
klåda från löss, fuktig päls efter bad, eller schamporester i pälsen.

Eksemen fuktar sig och är ömma och uppkommer efter något dygn. Klipp rent pälsen över och runt eksemet och tvätta med vatten. Låt hunden ha krage så den inte kommer åt att slicka på eksemet. Observera att hunden kan ha rejält ont.
Vid stora sår kan man behöva ge lugnande medel för att kunna raka bort pälsen och ibland behöver lokal och allmän behandling ges.

Sök alltid hjälp av veterinär vid större sår eller vid kraftig smärta.