Kaninens vanligaste sjukdomar

Tandanomali
Är ett mycket vanligt bekymmer hos både kanin och marsvin. Kaninens tänder växer hela livet och de är beroende av en kontinuerlig nedmalning. Det sker genom att djuret äter ordentligt med hö. Bettfel och felaktig kost kan leda till att kaninen får problem med sina tänder, det kan bildas vassa nabbar ut mot kinden alternativt in mot tungan. Symtom på tandförändringar är minskad aptit, förändrat ätmönster (börjar att successivt äta mindre hö) och i vissa fall att djuret dreglar. Vid problem behöver kaninens tänder åtgärdas under narkos genom att man slipar ner dem med tandläkarborr. Man skall aldrig klippa en kanins tänder, då uppkommer det lätt tandfrakturer vilket i sin tur kan ge upphov till att bölder bildas.

”Trumsjuka”
Innebär att rörelserna i mag- tarm systemet stannar av. Trumsjuka är ofta associerat till att kaninen slutar äta, stress, för lite motion och en diet bestående av för lite fibrer och för mycket fett. Tillståndet inleds ofta med att kaninen inte vill äta/äter mindre än normalt och avsaknad av avföring. Kaninen blir orolig, kanske lägger sig ner/ställer sig upp med jämna mellanrum och buken svullnar alternativt att den inte vill röra sig, drar sig undan och kurar ihop sig.

Tillståndet är mycket allvarligt och kräver vård inom kort!
Ofta behövs ganska stora insatser på sjukhuset i form av vätsketerapi, smärtlindring, tarmstimulerande och matning, men framförallt krävs kontinuerlig övervakning dygnet runt.

Klåda
Kaniner kan få olika slags parasiter som orsakar klåda. Vanligast är öronskabb och mjällkvalster. Vid öronskabb ses en kraftig klåda där kaninen försöker riva sig med bakbenen, visar irritation mot huvudet och ibland håller huvudet snett. Mjällkvalster orsakar fläckvis håravfall med ”mjäll” Ofta ser kaninen lite tufsig ut. Vid misstanke om parasiter görs ett skrap prov på området. Via mikroskop kan sedan parasiter artbestämmas och behandling sätts in.

Fluglarver
Fluglarver (maggot) kan sommartid lägga sina ägg på ställen som är lite utsatta, smutsiga eller såriga. Ett vanligt exempel är kaninen som har diarré, där flugan lägger äggen under diarrén. Larverna äter sig sedan in genom huden. Tillståndet är mycket smärtsamt! Förebygg genom extra noggrann burhygien och att du dagligen kontrollerar din kanins bakdel. Vid misstanke om fluglarver, åk direkt till veterinär. Kaninen behöver ofta chockbehandlas och fluglarverna får plockas bort en och en under lugnande/narkos.