Kennelhosta

Typiska symptom på kennelhosta är akuta kikhostliknande attacker. Hundarna hostar ibland så att de kräks och får upp vitt slem. Ofta har hunden också en kort febertopp i samband med starten av hostan. De flesta hundar tillfrisknar utan behandling eller efter behandling med hostdämpande medicin från veterinär.

Hunden behöver lugn och ro och ska inte ansträngas under eller direkt efter sjukdomsperioden. Hunden ska inte heller träffa andra hundar på minst 10 dagar efter insjuknandet.

Ta gärna temperaturen på hunden dagligen. Om hunden har kvarstående feber eller får feber igen efter några dagars hosta bör man kontakta veterinär. Detsamma gäller om hunden får påverkat allmäntillstånd eller får svårt att andas.

Vaccin mot kennelhosta skyddar inte helt mot infektion men minskar risken att hunden drabbas av allvarliga symptom. Kennelhostevaccin som ges i nosen ger ett bättre skydd mot kennelhosta.