Läkemedel

Många läkemedel kan orsaka allvarlig förgiftning hos hund. Det kan bero på att hundar är mer känsliga för vissa substanser men ofta beror det på att tabletterna är anpassade till människors vikt.
Ring alltid till veterinär och rådfråga om din hund fått i sig medicin avsedd för människa.