Livmoderinflammation

Livmoderinflammation (pyometra) är en av de vanligaste sjukdomarna hos tikar av alla raser. Pyometra är en allvarlig sjukdom, som leder till döden om den inte behandlas.
Trots mycket forskning är det fortfarande mycket man inte vet om livmoderinflammationens utveckling, men det är både hormoner och bakterier som bidrar till sjukdomen.
Vanliga symptom är feber, flytningar, ökad törst, ökad urinering, sänkt allmäntillstånd, slöhet, ont i buken, minskad aptit, kräkningar eller diarré.

Det är inte alla tikar som har de vanligaste symptomen. Vissa tikar har så nedsatt allmäntillstånd att de inte överlever kirurgisk eller medicinsk behandling, trots intensivvård, så pyometra är en sjukdom att ta på allvar.