Lök

Lök är giftigt för många djurarter. Hundar är mycket känsliga. Symtomen uppkommer 1–5 dagar efter intag. Lökförgiftning kan ge blodbrist.

Kontakta veterinär om din hund har fått i sig lök.