Ökad aptit eller törst

Det kan vara svårt att avgöra vad som är normal aptit eller törst hos en katt, men en plötslig ökning kan ibland vara ett tecken på att någonting är fel. Ökad aptit kan bero på t ex diabetes eller mask.

Kontakta veterinär om du inte hittar en rimlig orsak till en plötslig ökad törst eller aptit hos din katt.