Ormbett på katt

Huggormens gift är farligt, även för katter. Ormbett kan ge njur- och leverpåverkan, hjärtrytmstörningar och i sällsynta fall allvarlig allergisk reaktion. Katter är ofta relativt obesvärade, även om man kan se en ordentlig svullnad på bettstället. Håll katten så stilla som möjligt för att begränsa giftets spridning.

Kontakta veterinär om du misstänker eller vet att din katt har blivit biten och har en ordentlig svullnad på bettstället.