Ormbett på hund

Huggormens gift är farligt, även för hundar. Ormbett kan ge njur- och leverpåverkan och hjärtrytmstörningar.
Man ser en ordentlig svullnad på bettstället. Hunden får försämrad blodcirkulation och blir slö. Kontakta omedelbart veterinär! 
Håll hunden så stilla som möjligt, bär den helst, för att begränsa giftets spridning. Kortison ges inte längre rutinmässigt vid ormbett då vetenskapliga bevis för denna behandling saknas.