Ormbett på hund

Huggormens gift är farligt, även för hundar.
Ormbett kan ge njur- och leverpåverkan och hjärtrytmstörningar.

Man ser en ordentlig svullnad på bettstället. Hunden får försämrad blodcirkulation och blir slö.
Håll hunden så stilla som möjligt, bär den helst, för att begränsa giftets spridning.

Åk omedelbart till veterinär!
Ofta kan hunden ha behov av att vara kvar ett till flera dygn efter ormbett för övervakning och behandling.