Övervikt

Mellan 30 och 50% av alla hundar och katter är idag överviktiga. Tecken på att ditt djur är överviktigt är:

  • svårt att känna revbenen
  • djuret blir fort trött och andfådd, har svårt att röra sig
  • har ingen midja
  • sover mycket, lat

 

Övervikt innebär en hälsorisk för djur, likaväl som för människor. Inte bara minskar det livsglädjen, försämrar djurets kondition och kan förkorta dess liv, det ökar även risken för djuret att drabbas av ett flertal sjukdomar.