Råttgift

Råttgift utgör en risk för husdjur, både som utlagt bete och vid förtäring direkt ur förpackningen. Ibland kan ditt djur även få i sig råttgift genom sekundärförgiftning, till exempel om din hund/katt får i sig en råtta som ätit råttgift.

Symptom: Blödningar uppkommer i regel 1–3 dagar efter förtäring av dessa preparat. Symptomen beror på var blödningen är lokaliserad och hur stor den är. Det kan bli allt ifrån blåmärken och små blödningar från slemhinnor i nos, munhåla och svalg, blod i avföring och urin till massiva blödningar i inre organ. Vid blödning i en led kan hälta och smärta uppstå. Livshotande tillstånd kan uppstå.

Kontakta veterinär om du misstänker att din hund/katt ätit råttgift eller har symptom. Om du har möjlighet, ta gärna med förpackningen med råttgift. Det finns vissa skillnader mellan olika råttgift och det är viktigt att veta vilket råttgift din hund/katt fått i sig.