Russin och vindruvor

Russin och vindruvor kan ge akut njursvikt. Olika individer är olika känsliga.
Symptom ses inom 2–48 timmar, vanligast är kräkningar, diarré, buksmärtor, trötthet och ökad törst. Vinglighet kan komma ca 5 dagar efter intag.

Kontakta veterinär om din hund har ätit russin eller vindruvor.