Sårskador

Sårskador kan se mycket olika ut beroende på hur de uppkommit. Om såret glipar behöver det ofta rensas upp och sys för att underlätta läkningen. Flertalet sår som är djupa, lednära eller kan innebära perforation av bröst eller buk bör undersökas av veterinär omgående.


Sticksår:

Sticksår kan vara djupa. Se till att inte något litet föremål, till exempel en sticka, blir kvar i såret då det ökar risken för infektion.

Skärsår:

Skärsår blöder ofta kraftigt. Se upp med pulsåderblödningar. Om pulsåderblödning uppstår bör du lägga ett tryckförband.

Förebygg skärsår genom att kontrollera att det inte finns sönderslaget glas där hunden rastas.

Bitsår:

Hundslagsmål resulterar ofta i mer eller mindre allvarliga bitsår. Har din hund varit i slagsmål bör du alltid kontrollera den noggrant. Hittar du ett bitsår bör det alltid undersökas av veterinär. Såret kan se litet ut på ytan, men skadan är oftast mer omfattande än den ser ut, inte sällan med underliggande slitskador, som inte syns med blotta ögat.

Liggsår
:
Liggsår bildas ibland på armbågarna hos framför allt tyngre, gamla hundar, som ligger mycket på hårt underlag.
Massera med fet salva för att få igång blodcirkulationen. Försök att få hunden att ligga mjukt. Vid tecken på infektion sök veterinär.

Infekterade sår:

Tecken på infekterade sår kan vara rodnad, värme, lokalt ökad puls, svullnad, feber och varbildning.

Så här behandlar du mindre sår:

Tvätta smutsiga sår med sårrengöringsmedel, om du inte har tillgång till det använd rikligt med ljummet vatten. Undvik att ta puder eller salva på såret, gör bara rent. Lägg eventuellt ett luftigt bandage och använd krage. Kragen sätts runt halsen på hunden och hindrar den från att klia och slicka på såret.
På apoteket finns olika sorters sårrengöring för olika ändamål.

Kontakta veterinär:

  • vid glipande sår som måste sys
  • infekterade sår
  • om såret sitter nära ett öga eller en led
  • vid skottskada
  • vid sår som kan ha orsakat hål till bröst eller bukhåla