Sårskador

Sårskador kan se mycket olika ut beroende på hur de uppkommit. Om såret glipar behöver det sys för att underlätta läkningen. Det bör då göras inom ett dygn. Akuta, spontana sår, som plötsligt uppkommer på hundens huvud eller länd, kan vara tecken på en bakterieinfektion, som behöver behandlas av veterinär, eller på så kallat hot spot (fukteksem).


Sticksår:

Sticksår kan vara djupa. Se till att inte något litet föremål, till exempel en sticka, blir kvar nere i såret, eftersom det ökar risken för infektion.

Skärsår:

Skärsår blöder ofta kraftigt. Se upp med pulsåderblödningar.

Om pulsåderblödning uppstår måste du lägga ett tryckförband. Stora, glipande sår måste ofta sys. Det skall i så fall göras inom ett dygn. Förebygg skärsår genom att kontrollera att det inte finns sönderslaget glas där hunden rastas eller skall arbeta.

Bitsår:

Hundslagsmål resulterar ofta i mer eller mindre allvarliga bitsår. Har din hund varit i slagsmål bör du alltid kontrollera den noggrant. Hittar du ett bitsår bör det alltid undersökas av veterinär, även om det ser ganska oskyldigt ut! Såret kan se litet ut på ytan, men  skadan är oftast mer omfattande än  den ser ut, inte sällan med svåra, underliggande slitskador, som inte syns med blotta ögat.

Liggsår
:
Liggsår bildas ibland på armbågarna hos framför allt tyngre, gamla hundar, som ligger mycket på hårt underlag. Massera med fet salva för att få igång blodcirkulationen. Försök att få hunden att ligga mjukt.

Infekterade sår:

Tecken på infekterade sår kan vara rodnad, värme, lokalt ökad puls, svullnad, feber och varbildning.

Behandla sår så här:
Tvätta smutsiga sår rikligt med vatten, om du inte har tillgång till sårtvättmedel. Undvik att ta puder eller salva på såret, gör bara rent det. Lägg eventuellt ett luftigt bandage. Låt inte hunden slicka eller klia på såret. Sätt på ett tassbandage och använd en krage som skydd om det behövs. Kragen sätts runt halsen på hunden och hindrar den från att klia sig på såret. På apoteket finns olika sorters sårtvättmedel för olika ändamål.
Kontakta veterinär:
  • vid glipande sår som måste sys
  • infekterade sår
  • om såret sitter nära ett öga eller en led
  • vid skottskada
  • vid spontant uppkomna sår