Vaccination hund

För att skydda din hund och för att hålla de smittsamma sjukdomar som finns i Sverige på en så låg nivå som möjligt, är det viktigt att vaccinera.

I Sverige vaccinerar vi mot tre virussjuk- domar; valpsjuka, parvo och smittsam leverinflammation (HCC), som också kallas virushepatit. Alla tre är mycket smittsamma och plågsamma sjukdomar, som kan leda till att hunden dör om den inte får omedelbar veterinärvård.
En fjärde vaccination är mot kennelhosta (som kan orsakas av olika virus, däribland parainfluensa och bakterien Bordetella) och där finns det olika vaccin att tillgå. Ett basvaccin innehåller 4 olika komponenter DHPPI-valpsjuka (D), hepatit (H), Parvo (P) och Para-influensa (PI).

Vill man ha ett utökat skydd mot kennelhosta bör även vaccin mot bordetella ges. Detta är speciellt viktigt om hunden är på dagis eller träffar många olika andra hundar. Kennelhosta är en besvärlig infektion om den drabbar valpar och äldre, svagare hundar.

För att få delta i kurser, utställningar, jakt- och bruksprov, samt inhysas på hundpensionat krävs vaccinationsintyg.
Din hund bör återvaccineras med jämna mellanrum för att behålla skyddet.