Vaccination hund

För att skydda din hund och för att hålla de smittsamma sjukdomar som finns i Sverige på en så låg nivå som möjligt, är det viktigt att vaccinera.

I Sverige vaccinerar vi mot tre virussjukdomar; valpsjuka, parvo och smittsam leverinflammation (HCC), som också kallas virushepatit. Alla tre är mycket smittsamma och plågsamma sjukdomar, som kan leda till att hunden dör om den inte får omedelbar veterinärvård.

För att få delta i kurser, utställningar, jakt- och bruksprov, samt inhysas på hundpensionat krävs vaccinationsintyg.
Det kan också vara bra att vaccinera mot kennelhosta, som är en besvärlig infektion om den drabbar valpar och äldre, svagare hundar.
Din hund bör återvaccineras med jämna mellanrum för att behålla skyddet.