Är du remitterad till oss?

Vid icke akuta remisser
Vår remissavdelning ringer upp dig som djurägare för att boka ett besök till någon av våra veterinärer.

Vid akuta remisser
När du kommer fram till vårt djursjukhus på Gjutjärnsgatan 4 i Göteborg:
– Anmäl dig och ditt djur i receptionen, välj nummerlapp för Akut.
Vi arbetar med triage. Det innebär att omhändertagandet på vår akutmottagning sker utifrån hur sjukt eller skadat ditt djur bedöms vara.
– En sköterska kommer och gör en bedömning av ditt djur som ligger till grund för prioriteringen.
Antalet patienter på akutmottagningen varierar och det är tyvärr svårt att ange en exakt väntetid.
– Sitt ner och vänta i väntrummet så ropar vi upp när det är din tur.

Blå Stjärnans Djursjukhus har veterinärer och omvårdnadspersonal på plats  dygnet runt, årets alla dagar.
Hit kommer oplanerade såväl som remitterade akutbesök från hela Västsverige.

Varmt välkommen till oss!