Jag har hittat en fågelunge...

Under vår och sommar får vi många samtal från människor som hittat en fågelunge ute i naturen eller i stadsmiljö. Här kommer lite riktlinjer kring detta.

 

Många arter hoppar ur sina bon innan de är flygfärdiga för att fortsätta utvecklas och flygträna på marken. De är alltså med största sannolikhet INTE övergivna.

Föräldrarna matar sina ungar på marken och kan vara borta långa stunder för att söka föda. Låt ungen vara och lämna platsen då föräldrarna inte kommer att våga sig dit då människor finns i närheten. Endast om man säkert vet att föräldrarna har förolyckats behöver dessa fågelungar tas om hand. Exempel på arter som beter sig så är trastar, mås- och kråkfåglar.

Detta görs då på en viltrehabiliteringsstation som har tillstånd att vårda fåglar, i Göteborgsregionen är det Fågelcentralen som drivs av Animals Hope, telefon 073-310 57 73.
Blå Stjärnans Djursjukhus har inga sådana tillstånd och kan endast stå till tjänst med avlivning.

Mesfåglars ungar, till exempel talgoxe och blåmes, kan flyga då de lämnar boet och håller ihop med föräldrarna någon vecka efteråt för att lära sig att hitta föda.
Hittar man en mesunge på marken som inte kan flyga bör man sätta tillbaka den i boet om det är möjligt, annars kontaktar man en viltrehabiliteringsstation.

Fåglar ratar INTE sina ungar om de hanterats av människor. Om fågeln ligger på en olämplig plats, såsom mitt på en cykelbana kan man flytta den åt sidan - gärna lite skyddat in under en buske, så att den inte förolyckas. Föräldrarna kommer att hitta den och fortsätta att mata sin unge.
Hittar du en illa skadad fågelunge tar du kontakt med en viltrehabiliteringsstation. Register över dessa hittas på hemsidan för Katastrofhjälp fågel och vilt, www.kfv-riks.se

Det är INTE TILLÅTET som privatperson att ta hand om ett vilt djur i mer än 48 timmar. Utan rätt kunskap om hantering och matning av fågelungar är det stor risk att man skadar fågeln.
Varje fågelart kräver sin specifika föda. Fel föda kan leda till missbildningar och i värsta fall dör ungen.

 

-->