1

För remittenter

För att säkerställa snabb hantering av remisser och second opinions får remittenter gärna använda våra formulär, då får vi med alla uppgifter som behövs. Det går bra att maila, faxa eller posta dessa. 

Så går det till

När vi tagit emot en remiss så ringer vi upp djurägaren för att boka ett besök till lämplig veterinär. Efter bokningen skickar vi alltid ut ett mail till dig som remitterande veterinär med information om när och till vem tid bokats. För akuta remisser som kommer till oss samma dag skickas det inte ut något mail.

Vårt mål är att skicka ut ett preliminärt remissvar direkt efter er patients besök hos oss, samt ett slutgiltigt när patienten är färdigbehandlad. Vid utredningsfall som kräver flera besök eller där man väntar på provsvar kan svaret ibland dröja. Remissvaret mailas eller skickas ut per post.

Vid akuta remisser är vi tacksamma om ni inte meddelar djurägaren någon särskild tid. Vi vill gärna veta vad deras förväntade ankomsttid är för att vara beredda, men på vår akutmottagning tar vi in patienter efter vårdbehov. Vid ankomst genomgår alla akutpatienter en triageundersökning för att bedöma vårdbehovet hos just denna patient. 

Kontakt

Via mail kan du som remitterande veterinär ha direktkontakt med oss för frågor gällande remisser, och du kan även nå oss via vår remisstelefon. Det finns remisskoordinator på plats vardagar 07.00-21.00 samt helger 07.00-16.00.

Remisstelefon: 031-751 36 57
Fax: 031-23 74 70
Mail: remiss@blastjarnan.se

Remissformulär

Remissformuläret används för alla patienter som ska bokas in för ett besök hos oss. Formuläret för second opinion använder ni när ni enbart har en frågeställning som rör en patient. Tänk på att vi även vid dessa behöver en journalkopia för att kunna fördela era second opinions till våra veterinärer.

Här kan du ladda ner remissformulär som du sedan skickar in till oss.

-->