Annika

Annika Karlgren.jpg

Leg. veterinär

Utbildning
Veterinärexamen Kungliga Veterinärhögskolan Köpenhamn, Danmark.
Aspirant på steg 1 specialisering i hundens och kattens sjukdomar.

Veterinärmedicinska intresseområden
Internmedicin.

Bakgrund
Utbildades i Köpenhamn, inriktning smådjur och blev färdig 2010. Har sedan dess arbetat med smådjur både på en mindre klinik och djursjukhus. Även arbetat på SVA med smittspridning av klimatrelaterade sjukdomar. Började jobba på Blå Stjärnan 2014 och är framför allt intresserad av internmedicin.